bueno espero que se ayan kagado de la riza con estas estafas meno la core i7 ameooooooooooooooooooo bamo a jugaaaaaaaaaaaaaaaaaa