Følg vår livestream, direkte hver søndag kl 20:
http://live.nerdgata.com

Facebook
http://www.facebook.com/nerdgata

Twitter
http://twitter.com/nerdgata

TwitchTV
http://twitchtv.com/torresmedia

Hjemmeside
http://nerdgata.com